Posted by on septiembre 1, 2017

Mérida ligt in de provincie Badajoz en is de hoofdstad van de autonome Extremadura, op de noordelijke oever van de Guadiana. Is handelscentrum van een uitgestrekt, geïrrigeerd, agrarisch gebied. De op de rechteroever van de Río Guadiana gelegen stad, ook het Spaanse Rome genoemd, was een pleisterplaats op de oude zilverroute van Salmantica (Salamanca) naar ltalica. De naam van de stad is afgeleid van de Romeinse aanduiding Emerita Augusta, want de stad werd in 23 v.C. onder de regering van Augustus gesticht als kolonie voor veteranen van het vijfde en tiende legioen, overeenkomstig hun verdiensten (emerita). Weldra werd Mérida tot hoofdstad de provincie Lusitania verheven; deze omvatte grote delen van Portugal en Extremadura. Aan het eind van Augustus’ regeringsperiode behoorde Mérida tot de belangrijkste steden van het Romeinse keizerrijk; Agrippa, schoonzoon van de keizer, liet veel monumenten bouwen. Onder de Westgoten geraakte de stad in verval, maar toch bezat Mérida ook onder de Moorse heerschappij’ nog een zekere betekenis. Na de herovering door Alfonso IX van León (1228) ging de stad over in het bezit van de orde van Alcántara.

Puenta Romana

De Romeinse brug (1ste eeuw v.C.) met 60 uit granietblokken bestaande bogen voert over de Guadiana naar de stad en is 792 m lang. Alcázar (ook alcazaba of conventual genaamd) Het op de tegenover liggende oever gesitueerde kasteel werd in 835 door Abd-ar-Rahman II gebouwd, waarbij gebruik werd gemaakt van talrijke Romeinse en westgotische bouwelementen. De onderbouw tot de oever is een Romeinse muur, die maximaal ca. 6 m hoog is. Interieur: Romeins bad met mooie West-Gotische fries en trap, die met West-Gotische bouwmaterialen gemaakt werd. Op het binnenhof interessante Romeinse mozaïeken.

Teatro Romano

Een van de mooiste Romeinse bouwwerken van Spanje in dit genre; het werd in 18 v.C. door Agrippa gesticht. Het wijde, halfronde trapsgewijze aangelegde theater bood plaats aan 5500 toeschouwers. Achter de halfcirkelvormige orchestra, de plaats voor korn verheft zich het podium. De achterwand bestaat ut een lange façade in twee verdiepingen met 32 marmeren pilaren op een hoge sokkel en met Korintische kapitelen. Daar achter de vertrekken voor de toneelspelers met goed bewaard gebleven marmeren vloeren, pilaren en beelden.

Amfiteatro

Verbonden met het teatro Romano door een 6,5 m brede gang. Het Romeinse amfitheater kon ca. 14000 toeschouwers ontvangen. De vorm is elliptisch (ca. 126 m lang en 102 m breed). Hier vonden gevechten met wilde dieren (venationes) en tweekampen van gladiatoren plaats. Een hoog, destijds met marmeren platen bekleed podium moest de toeschouwers bescherming bieden. De hoogste gedeelten van het amfitheater verkeren in slechte staat. In het souterrain werden in 1921 onderkomens voor gladiatoren (spolaria) en dierenkooien (carceres) ontdekt.

Circus Maximus

Het Romeinse circus ligt iets noordelijker. Er zijn nog sporen te zien van de vroegere 400 m lange renbaan voor twee- en vier- spannen met de spina, een met obelisken versierde muur in het midden, waaromheen de wagens om het hardst reden.

Casa del Amfiteatro

Het goed bewaard gebleven Romeinse huis (tweede helft van de 1ste eeuw n.C.) nabij het amfitheater vertoont nog de typische indeling: een door galerijen omgeven patio, waaromheen de verschillende vertrekken en thermen lagen. Een prachtige mozaïekvloer stelt personen voor, die om wijn te maken met de voeten druiven plattrappen, In een aantal vertrekken waren muurschilderingen aangebracht.

Iglesia de Santa Eulalia

De kerk aan de noordzijde van de stad heeft een interessante kleine voorhal (in 1612 aangebouwd), waarin delen van een oude, aan de oorlogsgod Mars gewijde tempel uit de 1ste eeuw n.C. te zien zijn. Op de architraaf, die op twee Korintische zuilen rust, staat te lezen, dat Vetila, gemalin van Paulus, deze tempel aan de god Mars wijdde. Bij de bouw van de voorhal kwam er een nieuw opschrift bij: ‘Niet aan Mars, maar aan Jezus Christus, en de maagd en martelares Eulalia, werd deze tempel opnieuw gewijd.’Eulalia (Santa Olalla) had als jong meisje onder Diocletianus het christendom moeten afzweren, maar zij spuwde de haar toegezonden beambte in het gezicht en werd toen in een oven (horno) verbrand. Vandaar dat de kapel voor haar kerk Horno de Santa Eulalia heet. De kerk zelf werd in de 4de eeuw gesticht en in de 6de eeuw vergroot, maar kreeg na de herovering van Mérida in de 13de eeuw door een ingrijpende verbouwing een geheel ander aanzien. Hoofd- en zijportalen zijn Romaans, het interieur is laat-Romaans met Romeinse en West-Gotische bouwelementen (vooral kapitelen). Churriguereske altaar uit 1743.

Acueducto de los Milagros

Het aquaduct bij de weg naar Cáceres, waarvan 37 pijlers van 20-30 m hoogte bewaard zijn gebleven, voerde het water uit de op 5 km afstand gelegen Pantano de Proserpina naar de stad. Van een tweede aquaduct San Lázaro staan nog slechts drie pijlers overeind.

Arco de Trajano (in het noorden van de stad)

De zeer goed bewaard gebleven triomfboog van Trajanus, ca. 15 m hoog, bestond uit een vierdubbele rij granieten zuilen met kapitelen,waarop de emblemen van de keizer.

Museo Arqueológico

In het archeologisch museum, ondergebracht in de barokke kerk van het Convento de Santa Clara (17de eeuw), zijn in drie zalen kunstwerken van de prehistorie tot de 7de eeuw n. C. tentoongesteld. Zaal 1: vondsten uit de oude Romeinse tempels van de stad, sculpturen en bouwfragmenten, evenals inscripties. 0pmerkelijk is een bronzen paard. Zaal 2: opschriften, vooral op grafstèles uit de 1ste tot de 4de eeuw n.C. Zaal 3: sculpturen en fragmenten van vroegchristelijke en West-Gotische bouwwerken.

Casa del Mithraco (nabij de Plaza de Toros)

In dit gebouw uit de 1ste eeuw n. C. zijn nog mooie Romeinse mozaïeken met allegorische voorstellingen van de Nijl en de Eufraat te zien.

Andere bezienswaardigheden

Resten van de vroegere Augustustempel (ten onrechte aangeduid als Tempel van Diana) in de Calle Santa Catalina: op de plaats van het antieke gebouw staat nu het barokke paleis Casa del Conde de los Corbos; in de muren zijn vijf gecanneleerde Korintische zullen ingebouwd.

 

1 .- römische Theater, Amphitheater und die Heimat der Amphitheater

2 .- Triumphbogen des Trajan

3 .- Tempel der Diana

4 .- Alcazaba

5 .- Casa Mitreo

6 .- Guadiana River Bridge

7 .- Aquädukt der Wunder

8 .- Aquädukt von San Lazaro. Aquädukt S. XVI

9 .- Hinterlegung von maurischen. Wall

10 .- Santa Eulalia. Tempel des Mars. Interpretation Center

11 .- Columbarien

12 .- Circus

13 .- westgotischen Art Collection

14 .- Albarregas River Bridge

15 .- City Forum

16 .- Proserpina Reservoir

17 .- Cornalvo Reservoir. Naturpark Cornalvo

18 .- Hot Springs Alange

19 .- National Museum für römische Kunst

20 .- Xenodochium (Hospital von Pilgern aus der Zeit der Westgoten